هشتمین فراخوان آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل آن

قابل توجه دانشجویان پرستاری۴۰۰ و مابقی دانشجویان ورودی ۹۹ و۹۸و۹۷  که موفق به اخذ این درس نشده ...

ادامه

اولین فراخوان اصول مبانی مدیریت خطرو حوادث و بلایاویژه ...

 قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰:    اولین فراخوان اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا ویژه ...

ادامه

تمدید بازه نقل و انتقالات

قابل توجه دانشجویان: دانشجویان گرامی به استحضار می رساند زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه نقل و ...

ادامه

قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان: بدینوسیله به اطلاع رسانده می شود استاد مشاور سیستم هم آوا تخصیص داده شده ...

ادامه

شروع ثبت نام سامانه انتقال و میهمانی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی جهت ...

ادامه