تمدید بازه نقل و انتقالات

قابل توجه دانشجویان:

دانشجویان گرامی به استحضار می رساند زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه نقل و انتقالات از تاریخ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ لغایت چهارشنبه ۱۰/۰۹/۱۰ تمدید گردیده است. جهت اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه نمایید.