اولین فراخوان اصول مبانی مدیریت خطرو حوادث و بلایاویژه دانشجویان۱۴۰۰

 قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰:

   اولین فراخوان اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا ویژه تمامی دانشجویان علوم پزشکی بصورت الزامی در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برگزار می گردد.درضمن دستور العمل ثبت نام به پیوست می باشد. و لازم به ذکر است جهت دریافت معرفی نامه با آقای نیساری داخلی ۲۵۶ تماس حاصل فرمائیدو یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مرکز آموزش مجازی دانشکده علوم پزشکی گراش(vu.gerums.ac.ir) مراجعه نمایید.