قابل توجه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری ورودی ۹۷

دانشجویان گرامی ، لطفا تا چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ نسبت به رفع نواقص پرونده اقدام نمایید. در صورت عدم تکمیل پرونده ثبت نامی تاریخ فراغت از تحصیل به تعویق خواهد افتاد.

جدول اسامی دانشجویانی که دارای نقص مدرک می باشند به پیوست اعلام می گردد. 

 لطفا جهت درخواست تاییدیه تحصیلی به سایت https://emt.medu.ir مراجعه نموده و اطلاعات را تکمیل نموده و درخواست را  ارسال نمایید . ( راهنمای سامانه صدور تاییدیه تحصیلی )