قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقالی و میهمانی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 •  قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی

  دانشجویان واجد شرایط میهمانی و انتقالی جهت دریافت فرم مربوطه به سایت دانشکده  قسمت معاونت آموزشی ، بخش فرم های درخواست مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم مربوطه از تاریخ ۹۹/۰۲/۱۳لغایت ۹۹/۰۳/۱۰، فرمها  را همراه با مدارک مستند به اداره خدمات آموزش (خانم نام آور)  تحویل نمایید.

  شرایط میهمانی و انتقالی

  • بیماری صعب العلاج همراه با تائید پزشک مربوطه
  • کفالت دانشجوی پسر همراه با مدرک معتبر
  • ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر بعد از قبولی دانشگاه به تبعیت از محل کار همسر

  تذکر:

  ۱- نمرات  کمتر از  ۱۲  پذیرفته  نمی شود  و دانشجو  موظف  به تکرار  درس می باشد .

  ۲- مسئولیت  پیگیری  در ارسال  نمرات  به عهده  دانشجو می باشد .

  ۳-  مسئولیت هر گونه مشکلات ناشی از این تقاضا صرفاً بعهده دانشجو می باشد.

  آموزش ۹۹/۰۲/۱۳

   

 • لازم به ذکر است ثبت نام الکترونیکی طبق جدول پیوست الزامی می‌باشد .