برگزاری نخستین جلسه “هسته پیشرفت تحصیلی”

 نخستین جلسه “هسته پیشرفت تحصیلی” در سال ۹۸ برگزار شد.

به گزارش مفدا ، در این جلسه که با حضور معاون آموزشی، مدیر و کارشناس اداره آموزش و مسئول اداره مشاوره در دفتر معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد به بررسی راهبردهای لازم جهت رفع مسأله افت تحصیلی دانشجویان پرداخته شد.

ارتقاء سلامت روان دانشجویان ، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی جهت افزایش پیشرفت تحصیلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.