جلسات توجیهی والدین دانشجویان جدیدالورود برگزار شد.

به گزارش مفدا  ، همزمان با آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود از روز دوشنبه  یکم مهرماه سال ۱۳۹۸ جلسه توجیهی در خصوص مسائل مختلف دانشجویان ، برای والدین آنها برگزار شد.

عاطفه بهرامی مسئول اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی گراش در این جلسه ضمن عرض تبریک و خوش آمد به والدین، در خصوص مسائل مختلف دانشجویان، معرفی اداره مشاوره و سلامت روان و شناساندن خدمات آن به والدین، اختلال سازگاری و غم غربت و پایش سلامت روان دانشجویان توضیحاتی داد . در ادامه مسائلی چون برنامه ریزی جهت تحصیل و جلوگیری از افت تحصیلی تشریح شد.

بهرامی گفت:  “هر چه ارتباط والدین با اداره مشاوره و سلامت روان بیشتر باشد می توان از بروز آسیب ها و خطرات احتمالی همچون افت تحصیلی، اعتیاد و…جلوگیری کرد.”

در پایان شماره تلفن مستقیم ارتباط با مسئول اداره مشاوره در اختیار والدین قرار داده شد تا بتوانند در صورت نیاز تماس بگیرند.