“برگزاری کلاس آموزشی شناخت طلاق عاطفی”

به گزارش مفدا بهرامی مسئول اداره مشاوره بیان کرد طلاق عاطفی پدیده‌ای خاموش که زندگی را تبدیل به رنجی روزانه برای زوجین می‌کند و در جامعه با سرعتی بیش از طلاق‌های رسمی رشد می‌کند. زندگی‌هایی با ویترین شاد و خوشبخت، درونی عذاب‌آور برای زن و مرد.

دلیل طلاق عاطفی می تواند تغییر افراد بعد از ازدواج یا نداشتن شناخت کافی از هم قبل از ازدواج باشد، در هر صورت عاملی که افراد را به ادامه چنین زندگی وادار می‌کند از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

 به دلیل ضرورت و اهمییت این موضوع کلاس آموزشی مبنی بر شناخت طلاق عاطفی، عوامل ایجاد کننده و در نهایت آسیب های وارد شده به  فرزندان این زوج ها با گروه هدف دانشجویان متاهل ناپیوسته برگزار گردید. در پایان قسمتی از مطالب ارائه شده در زمینه عوامل ایجاد کننده طلاق عاطفی توسط دو نفر از دانشجویان بصورت رول پلی اجرا گردید.