قابل توجه دانشجویان بجز ورودی ۹۸:

به استحضار می رساند دانشجویان در صورت تمایل به تغییر استاد مشاور حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۳۰به جناب آقای منصوری مراجعه نمایند.