نتایج نقل و انتقالات نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

باسمه تعالی

           با عنایت به درگاه باریتعالی شورای نقل و انتقالات نیمسال اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ دانشکده علوم پزشکی گراش  روز  سه شنبه ۲۰/۰۳/۹۹ساعت۱۱:۴۰ برگزار شد و نتیجه شورا به شرح زیر می باشد . لازم به ذکر است دانشجویانی که با درخواستشان موافقت به عمل آمده در اسرع وقت جهت اخذ فرم میهمانی یا انتقالی تا حداکثر تاریخ ۲۴/۰۳/۹۹به اداره خدمات آموزش (خانم نام آور) مراجعه نمایند. سپس فرمها را اسکن نموده و در سامانه الکترونیکی نقل و انتقالات ویرایش نمایند.

لازم به ذکر است درخواستهای میهمانی وانتقالی فقط از طریق سامانه الکترونیکی زیر مورد بررسی قرار می گیرد . (http://transmission.behdasht.gov.ir)(http://juest.behdasht.gov.ir)

 

نام ونام خانوادگی رشته دانشگاه مقصد انتقالی/مهمانی موافقت
فرانک رعیت پیشه پرستاری علوم پزشکی شیراز میهمانی بله
پردیس درودگر علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی کاشان انتقالی /میهمانی بله
محمد حسین اسلامی نسب هوشبری علوم پزشکی شیراز انتقالی بله
پرهام پور عباس تحویلداری علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی شیراز انتقالی بله
محمد جواد مردانی فوریت های پزشکی علوم پزشکی شیراز انتقالی بله
شیوا برومندی هوشبری علوم پزشکی شیراز انتقالی /میهمانی بله
افسانه نادکی ششم پرستاری علوم پزشکی شیراز انتقالی /میهمانی بله
محمد حبیبی حاجی پمق پرستاری علوم پزشکی کردستان میهمانی بله