کارگاه باید ها و نبایدهای دوران آشنایی و عشق ورزی قبل از ازدواج

در راستای توانمندسازی جامعه دانشجویی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی، کارگاه آموزشی  « آگاهی‌ها و مهارت‌های قبل و بعد از آشنایی در روابط دختر و پسر » با هدف توانمند‌سازی دانشجویان در زمینه مهارت‌‌های زندگی، به همت اداره مشاوره برگزار شد.

در این دوره که با تدریس عاطفه بهرامی؛ مسئول اداره مشاوره برگزار گردید، مباحثی همچون انتخاب همسر و معیارهای آن؛ دوران آشنایی، بایدها و نبایدها ویژگی‌های یک ازدواج موفق؛ تداوم زندگی موفق، ارائه شد.

تمرکز این کارگاه در نحوه روبرو شدن در مرحله ی آشنایی و چگونگی کسب اطمینان از احساسات و عواطف خود و طرف مقابل قرار گرفت.

در انتها دو نفر از دانشجویان بصورت رول پلی مطالب آموخته شده را در حضور اعضا اجرا کردند.