قابل توجه دانشجویان رشته فوریت پزشکی۹۵ و ۹۶

اصل ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی ، کپی گواهینامه رانندگی  جلیل محمد علی پور
تائیدیه دیپلم و پیش دانشگاهی میثم مرادی کرانی
تائیدیه پیش دانشگاهی محمد صادق قنبری فریدی 
تعهد محضری ، تائیدیه مدرک متوسطه دیپلم ، ریزنمرات دوره متوسطه دیپلم ، تائیدیه دوره کاردانی هادی جلاله
ریزنمرات کاردانی، تائیدیه کاردانی عبدالکریم عسکری
ریزنمرات متوسطه دیپلم ، تعهد محضری سید سجاد موسوی

 

 

اصل گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی ، اصل ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی و صفحه دوم شناسنامه  امیر زارعیان جهرمی

لطفا هر چه سریع تر مدارک خود را جهت فارغ التحصیلی کامل نمایید .