قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل انتقالات

http://paramedical.gerums.ac.ir/wp-content/uploads/2020/01/11111.pdf

دانشجویان گرامی به استضحار می رساند مهلت بازه ویرایش ،رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبدا در سامانه نقل و انتقالات از روز یکشنبه تاریخ ۹۸/۱۰/۲۲ لغایت روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۱۰/۲۵ تمدید گردیده است جهت اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه نمایید.