قابل توجه دانشجویان محترم

با سلام 

افرادی که تمایل به تغییر استاد مشاور دارند ( به غیر از فوریت ۹۸ ) حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰ درخواست کتبی خود را به مسئول اساتید مشاور آقای منصوری تحویل دهید . 

لازم به ذکر است بعد از این تاریخ درخواست ها ترتیب اثر داده نمی شود .