اسامی ممتازین نیمسال اول ۹۸

 

( اسامی دانشجویان  ممتاز  نیمسال اول ۹۸ )

رشته علوم آزمایشگاهی ۹۸:

رتبه اول  : آقای  احمد مشکین     ۱۹/۶۷                           رتبه دوم : خانم  مریم گشتی ۱۹/۲۷

رتبه سوم : خانم   زهرا حاصلی ۱۹/۰۶

رشته علوم آزمایشگاهی ۹۷ :

رتبه اول :  خانم  نرجس سادات ساداتی   ۱۹/۲۳                  رتبه دوم : خانم   سیده فاطمه خاموشی ۱۸/۵۶

رتبه سوم : خانم کیمیا فتحعلی زاده ۱۸/۳۵

رشته علوم آزمایشگاهی ۹۶ :

رتبه اول : آقای  محمد مهدی فدائی  ۱۸/۶۴                        رتبه دوم: خانم محدثه یزدان پناه  ۱۸/۱۵

رتبه سوم : خانم زینب فدائی  ۱۷/۰۳

رشته علوم آزمایشگاهی ۹۵ :

رتبه اول : خانم رویا غنی  ۱۸/۴۹                                              رتبه دوم : خانم زهرا مظاهری تهرانی ۱۸/۲۸

رتبه سوم : خانم  سارا خسروی ۱۸/۱۵

رشته اتاق عمل ۹۸ :

رتبه اول : خانم  مریم حیدری  ۱۷/۷۹                                            رتبه دوم  : خانم نیلوفر صفا ۱۷/۷۸

رتبه سوم : خانم مهسا کاظمی فرد ۱۷/۶۳

رشته اتاق عمل ۹۷ :

رتبه اول : خانم ها زهرا عزیزی و سحر فرهادی ۱۹/۱۲                رتبه دوم : خانم  زهرا غلامی فرد ۱۸/۷۱

رتبه سوم : خانم ریحانه قنبری قلاتی ۱۸/۱

رشته اتاق عمل ۹۶ :

رتبه اول : خانم مژگان امیری ۱۸/۶۷                                         رتبه دوم : خانمها پروین خسروی کیان و مرضیه نعال  ۱۸/۱۲

رتبه سوم :خانم زینب ابراهیمی  ۱۷/۸۶

 رشته اتاق عمل ۹۵:

رتبه اول : خانم فرزانه اسماعیلی ۱۹/۷۹                               رتبه دوم: خانم آرزو پوربخش ۱۹/۶۳

رتبه سوم : خانم معصومه سعیدی ۱۹/۵۵

رشته هوشبری ۹۸ :

رتبه اول : خانم  شیوا برومندی  ۱۷/۶۴                                   رتبه دوم : خانم  سیده زهرا حسینی ۱۷/۴۲

رتبه سوم : آقای محمد حسین اسلامی نسب ۱۷/۲۸

رشته هوشبری ۹۷ :

رتبه اول : آقای داوود قادری  ۱۷/۹۳                                   رتبه دوم : آقای رضا ناظری ۱۷/۷۷

رتبه سوم : خانم  مریم صادقی ۱۷/۱۳

رشته هوشبری ۹۶ :

رتبه اول : خانم  زهرا محمدی  ۱۸/۳۵                                     رتبه دوم : آقای مجید قاسمی ۱۸/۰۷

رتبه سوم : خانم مهشید زمانی ۱۷/۸۵

رشته هوشبری ۹۵ :

رتبه اول :خانم  فاطمه تقی زاده ۱۹/۲۱                                     رتبه دوم : خانم ندا هاشمی ۱۸/۹۲

رتبه سوم : آقای محمد حسن خادمیان ۱۸/۸۵

رشته پرستاری ۹۸ :

رتبه اول: خانم  نگار مرادی ۱۸/۸۶                                            رتبه دوم : آقای امیر حسین رنجبر ۱۸/۶۲

رتبه سوم : خانم نرگس رحیمی ۱۸/۳۷

رشته پرستاری ۹۷ :

رتبه اول :آقای میثاق ماشی  ۱۷/۹۲                                              رتبه دوم : خانم فاطمه محمدی  ۱۷/۸۵

رتبه سوم : آقای علی اکبر فرج نیا حسین آباد  ۱۷/۷۴

رشته پرستاری ۹۶ :

رتبه اول : خانم مریم منفرد ۱۸/۳                                                  رتبه دوم : خانم مهسا حیدری آغچغلو ۱۷/۹۴

رتبه سوم: خانم  زهرا جمشیدی ۱۷/۵۴

رشته پرستاری ۹۵ :

رتبه اول : آقای محمدامین شادمان ۱۹/۳۸                                       رتبه دوم : خانم عاطفه صادقی ۱۸/۹۸

رتبه سوم : خانم ساغر ویسی ۱۸/۹۲

رشته علوم آزمایشگاهی  ناپیوسته ۹۸ :

رتبه اول : خانم زهرا مباشری ۱۸/۹۲                                                 رتبه دوم : خانم معصومه اکبریان  ۱۸/۸۷

رتبه سوم : آقای محمد غلام پور ۱۸/۵۶

رشته اتاق عمل ناپیوسته ۹۸ :

رتبه اول : آقای   منصور عباس زاده جهرمی  ۱۸/۲۹                      رتبه دوم : خانم  مهرنوش محمدی نژاد ۱۷/۸۲

رتبه سوم : خانم   الهه یکتا پرست ۱۷/۲