قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به جلسه شورای آموزشی فقط کارآموزی های روز دوشنبه صبح و عصر ۹۸/۱۲/۵ تعطیل می باشد در ضمن تصمیم گیری در خصوص کارآموزی روزهای آتی متعاقبا اعلام می گردد.

لازم به ذکر است کلیه دروس تئوری و عملی ( آزمایشگاهی ) برقرار است .