قابل توجه اساتید محترم

با توجه به تعطیلی کلاسهای تئوری ضرورت ارائه دروس به صورت مجازی اجتناب ناپذیر است . در همین راستا سامانه نوید با کارکرد آموزش مجازی در دسترس اساتید و دانشجویان قرار گرفته است . اساتید محترم می توانند از طریق لینک gerumsnavid.vums.ac.ir وارد سامانه شده و با مطالعه کتابچه راهنما ، نحوه دسترسی و استفاده از این سامانه را آموزش ببینند .