برگزاری کارگاه ایده های نوآورانه دانشجویی توسط کمیته دانشجویی توسعه آموزش EDC

کارگاه ایده های نوآورانه دانشجویی با تدریس استاد صدیقه یگانه عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی گراش ، روز پنجشنبه مورخ ۵ دی ۱۳۹۸ به مدت ۲ ساعت توسط کمیته دانشجویی توسعه آموزش EDC  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در سالن کنفرانس ساختمان اداری دانشکده برگزار شد .