کسب عنوان ارائه دهنده ی برتر توسط عضو کمیته دانشجویی توسعه آموزش EDC در همایش فصل نو فصل نشاط علمی

در همایش”فصل نو فصل نشاط علمی”که به مناسبت هفته پژوهش روز جمعه بیست و نهم آذرماه ۹۸ در سالن اجتماعات شیخ احمد انصاری دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد،   کمیته دانشجویی توسعه اموزش EDC،  برای  هفته پژوهش، پیشنهاد و آماده سازی غرفه آناتومی در کنار سایر غرفه های مجموعه های علمی را در نظر گرفت. در این همایش غرفه های انجمن علمی در رشته های پرستاری ،هوشبری، علوم آزمایشگاهی ،اتاق عمل و غرفه کمیته تحقیقات دانشجویی و هنرستان های شهری حضور داشتند.

در غرفه آناتومی مباحث مربوط به مولاژ جمجمه و گردش خون آموزش  و نکات کلینیکال مربوط به هر بخش ارائه شد. پس از پایان برگزاری همایش، در مراسم اختتامیه آقایان احمدرضا سیمین ( مسئول واحد آناتومی کمیته دانشجویی توسعه آموزش EDC) و علی اکبر آرمند ارائه دهندگان آناتومی غرفه EDC، به عنوان ارائه دهندگان برتر این همایش معرفی شدند.