دعوت به شرکت در وبینار با محور   ” بیست و یکمین همایش مجازی آموزش علوم پزشکی و دانش پژوهی”

به استحضار اعضای محترم هیات علمی میرساند وبینار مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با محور   ” بیست و یکمین همایش مجازی آموزش علوم پزشکی و دانش پژوهی”  در روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در محل سالن وبینار دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار میگردد. بدینوسیله از همکاران محترم هیات علمی که از ارائه کنندگان و یا شرکت کنندگان دانشکده علوم پزشکی گراش، در این همایش خواهند بود و  یا علاقه مند به شرکت در این وبینار هستند، دعوت بعمل می آید. لازم بذکر است که از طریق نشانی http://vc.vums.ac.ir/live نیز میتوانید در جلسه مذکور شرکت فرمایید.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش