تمدید بازه ثبت نام سامانه الکترونیک نقل و انتقالات

دانشجویان گرامی به استحضار می رساند زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه نقل و انتقالات و میهمانی از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۴لغایت ۹۹/۰۴/۱۴تمدید گردیده است .جهت اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه نمایید.