قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ارزشیابی اساتید در سامانه هم آوا از تاریخ ۱۸ تیر ۹۹ تا تاریخ ۲۱ تیر ۹۹ فعال می باشد. در بازه زمانی ذکر شده وارد سامانه هم آوا شده و ارزشیابی را انجام دهید. لازم به ذکر است که رویت نمرات نهایی شما منوط به انجام ارزشیابی در سامانه هم آوا می باشد.