نحوه برگزاری امتحانات مجازی نیمسال دوم ۹۹-۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی: امتحانات از تاریخ ۹۹/۰۵/۰۴ الی ۹۹/۰۵/۱۶ ازسامانه فرادید و ماقبل آن از سامانه نوید امتحان گرفته می شود.

لازم به ذکر است احتمال تغییر در ساعت برگزاری امتحاناتی که از تاریخ ۹۹/۰۵/۰۴ شروع می گردد ، وجود دارد. ساعت نهایی برگزاری امتحانات حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۵/۰۱ اعلام می گردد.