برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید با عنوان” آموزش کار با سامانه آزمون ساز فرادید”

کارگاه توانمند سازی اساتید با عنوان ” آموزش کار با سامانه آزمون ساز فرادید” روز سه شنبه مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ بمدت ۳ ساعت با هدف برگزاری آزمون های پایان ترم دانشجویان بصورت مجازی، با تدریس جناب آقای مهندس حامد نیساری کارشناس IT حوزه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش و با حضور معاون محترم آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی سرکار خانم فاطمه حیدری، اعضای محترم هیات علمی، مسئولین اداره آموزش، مسئولین برگزاری امتحانات و مسئولین واحد فناوری اطلاعات دانشکده، توسط “کمیته توانمند سازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)”دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده دانشکده برگزار گردید.