قابل توجه اساتید محترم

با توجه به بارگزاری سوالات در سامانه فرادید خواهشمند است راهنمای طراحی سوالات را مطالعه نمایید. سپس فرم خام طراحی سوالات تستی را دانلود نموده و سوالات ازمون خود را وارد کنید و بعد از مرور از صحت محتوا آنرا ذخیره نموده و به آدرس ایمیل Edu5@gerums.ac.ir ارسال نمایید. حداکثر مهلت ارسال فایل سوالات تا تاریخ ۹۹/۵/۱ می باشد.