تمدید بازه ثبت نام متقاضیان نقل و انتقالات نیمسال اول ۹۹

دانشجویان گرامی به استحضار می رساند زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه نقل و انتقالات از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۵ لغایت ۹۹/۰۵/۰۸ تمدید گردیده است. جهت اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه نمایید.