اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان پرستاری ورودی ۹۵

دانشجویان محترم جهت اطلاع از نواقص پرونده خود با سرکار خانم یوسفی (داخلی ۴۵۲) تماس گرفته و پس از اطمینان از تکمیل پرونده ، جهت فراغت از تحصیل به اداره خدمات آموزش (خانم آیینه افروز) مراجعه نمایند.

تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان پرستاری ورودی ۹۵ به شرح زیر اعلام می گردد.

یکشنبه               ۹۹/۰۵/۱۲

دوشنبه               ۹۹/۰۵/۱۳