تمدید بازه ثبت نام سامانه نقل و انتقالات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی جهت نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بر اساس  پیوست تمدید گردیده است . مقتضی است جهت ثبت درخواست انتقال و میهمانی به آدرس https://transmission.behdasht.gov.ir و https://guest.behdasht.gov.ir مراجعه نمایید و در صورت تکمیل و ثبت درخواست انتقالی یا میهمانی لازم است فرم درخواست میهمانی یا انتقالی را نیز تکمیل نمایید . تا در صورت موافقت دانشکده با درخواست شما ، در روند بررسی درخواست در مراحل بعدی با مشکلی مواجعه نگردید.