اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی پیوسته ۹۶ و کارشناسی ناپیوسته ۹۸

دانشجویان محترم جهت اطلاع از نواقص پرونده خود با سرکار خانم یوسفی (۴۵۲) تماس حاصل نموده و پس از اطمینان از تکمیل پرونده ، جهت انجام امور فراغت از تحصیل به اداره خدمات آموزش (خانم آیینه افروز) مراجعه نمایید.

تاریخ مراجعه دانشجویان به پیوست اعلام می گردد.