امتحان جامع رشته پرستاری ورودی ۹۶

قابل توجه دانشجویان پرستاری ۹۶:

امتحان جامع پرستاری ۹۶ در تاریخ ۴۰۰/۰۴/۰۶ در ساعت ۹ صبح که مدت زمان پاسخ گویی به سوالات ۲ساعت و ۴۷دقیقه است وآزمون از طریق سامانه فرادیدبرگزار می گردد.در ضمن شرکت در این آزمون اجباری و عدم شرکت به منزله عدم فارغ التحصیلی دانشجو می باشد.