اعلام نتایج جلسه نقل وانتقالات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 بسمه تعالی

    با عنایت به درگاه باریتعالی شورای نقل و انتقالات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشکده علوم پزشکی گراش روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ برگزار شد، جهت مشاهده نتایج به پیوست مراجعه فرمایید . لازم به ذکر است جهت پیگیری امور نقل و انتقالات به صورت مداوم از طریق سامانه الکترونیکی نقل و انتقالات اقدام فرمایید .