اعلام تاریخ فراغت دانشجویان پرستاری ۹۶

دانشجویان محترم  رشته پرستاری ورودی ۹۶ ،جهت اطلاع از نواقص پرونده خود با سرکار خانم یوسفی (۴۵۲) تماس حاصل نموده و پس از اطمینان از تکمیل پرونده ، جهت انجام امور فراغت از تحصیل  ، طبق جدول پیوست به اداره خدمات آموزش (خانم آیینه افروز) مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است دانشجویانی که نمره آنها ثبت نهایی نشده است جهت انجام امور فراغت به این امور مراجعه ننمایند.