داوطلبین دعوت شده به مصاحبه فراخوان هجدهم هیات علمی

به اطلاع داوطلبین استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – فراخوان هجدهم – رسانده می شود با توجه شرایط عمومی و اختصاصی و بررسی مدارک، افرادی جهت مصاحبه مشخص گردیده و به آنها اطلاع رسانی در این زمینه صورت گرفته است. لازم است این افراد طبق برنامه مشخص شده در دانشکده علوم پزشکی گراش جهت انجام مصاحبه حضور یابند.

داشتن موارد زیر در زمان حضور جهت مصاحبه الزامی است:

۱- اصل شناسنامه و کارت ملی

۲- اصل آخرین مدرک تحصیلی

۳- اصل موافقت نامه از دانشگاه محل برای افراد دارای رابطه استخدامی به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی، تعهد خدمت

۴- مدرک ایثارگری (درصورت داشتن شرایط ایثارگری)

۵- گواهی نخبگی (درصورت داشتن شرایط نخبگی)

۶- گواهی مدرک زبان (درصورت داشتن)

 

* مصاحبه شامل ارایه مطلب، پرسش و پاسخ علمی، بانک های اطلاعاتی، زبان انگلیسی می باشد. آماده کردن دو مطلب به صورت PPT بر اساس موضوعات مشخص شده که به ایمیل شما (آدرس ایمیل فرستنده: faculty_affairs_gerums@yahoo.com) ارسال خواهد شد. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر روزانه ایمیل خود را چک نمایید.

– در صورت داشتن تمایل جهت رزرو محل اسکان با آقای پهلوسای (۰۹۱۷۱۸۰۷۲۸۱) هماهنگی صورت گیرد.

– برای کسب اطلاعات بیشتر (۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۱ الی ۹ ) با آقای منصوری (داخلی ۲۳۷- ۲۲۶) و یا آقای سلمانی (۲۰۵) تماس بگیرید.

برنامه داوطلبین هوشبری متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

برنامه مصاحبه داوطلبین هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گراش فراخوان هجدهم

روز تاریخ ساعت رشته
 

 

شنبه

 

  

 

 

۲۶/۴/۱۴۰۰

 

 

 

۸ الی ۱۴

ارشد پرستاری (پایه اتاق عمل)
دکترا هماتولوژی
ارشد اتاق عمل (پایه اتاق عمل)

 

 

 یکشنبه

 

 ۲۷/۴/۱۴۰۰

 

۸ الی ۱۴

ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)
ارشد پرستاری (اورژانس)