پنجمین فراخوان درس طب اسلامی جهت دانشجویان ترم آخر(پرستاری ۹۶)

قابل توجه دانشجویان پرستاری ۹۶ شیوه نامه پنجمین فراخوان طب اسلامی به پیوست می باشد.