برگزاری آزمون مجدد بدو ورود به بیمارستان

قابل توجه دانشجویان :

آزمون مجدد بدو ورود به بیمارستان جهت دانشجویان فوریت ۹۹ و اتاق عمل ۹۹وهوشبری ۹۹ و پرستاری ۹۹ و علوم آزمایشگاهی ۹۹ و علوم آزمایشگاهی ۹۷ در تاریخ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ساعت ۹ در سامانه فرادید برگزار می گردد.شرکت همه دانشجویان الزامی می باشد.