ششمین فراخوان طب ایرانی و مکمل آن

قابل توجه دانشجویان پرستاری ۹۸ و ۹۷ :

دانشجویان پرستاری ورودی ۹۸ و دانشجویان پرستاری ۹۷ که موفق به اخذ درس طب ایرانی نشده اند جهت ثبت نام به لینکی که پیوست می باشد مراجعه کنند در ضمن جهت دریافت معرفی نامه با آقای نیساری (داخلی ۲۵۶) تماس حاصل فرمائید.