کارگاه آنلاین نحوه ورود و فعالیت در “سامانه نوید” ویژه دانشجویان جدیدالورود

مرکز توسعه آموزش مجازی دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

کارگاه آنلاین نحوه ورود و فعالیت در “سامانه نوید” ویژه دانشجویان جدیدالورود  در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ، ۲۱ و ۲۲ مهرماه برگزار می گردد.

 چهارشنبه ۲۱ مهرماه ساعت ٩ تا ١٢ (ویژه دانشجویان ناپیوسته)

 پنجشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ٩ تا ١۴ (ویژه دانشجویان پیوسته)

 

اطلاعات کامل در پوستر