مهمان‌سرای دانشکده

هزینه اسکان:

اتاق ۴ تخته خصوصی به ازای هر تخت ۵۰۰۰۰ ریال.

لطفا مبلغ مذکور به شماره حساب ۴۷۶۹۸۹۳۰۴۸ بانک ملت به نام “درآمد اختصاصی دانشکده پیراپزشکی گراش” واریز نمایید.

کودکان زیر ۷ سال هزینه ای تعلق نمی گیرد.

 مهمانان متقاضی می‌بایست فرم استفاده از مهمان‌سرا را دریافت و پس از تکمیل کردن آن به شماره فاکس ذیل ارسال نمایند. دریافت فرم استفاده از مهمان‌سرا

شرایط استفاده از مهمان‌سرا :

به لحاظ آسایش خود و سایرین با مدیریت مهمان‌سرا همکاری فرمایید.

رعایت اخلاق و شئونات اسلامی برای کلیه مهمانان عزیز الزامی است.

در فصولی که تراکم مراجعه کننده به مهمان‌سرا زیاد می‌باشد، به هر خانواده فقط یک اتاق تعلق می‌گیرد.
استفاده از وسایل گرمازا (مانند پیک نیک، چراغ خوراک پزی، هیتر برقی و … ) در داخل اتاق‌ها ممنوع می‌باشد.

استفاده از اتاق مهمان‌سرا منحصر به شخص مهمان و یا خانواده درجه یک که قبلاً پذیرش گرفته‌اند می‌باشد و از ورود افراد همراه که فاقد پذیرش می‌باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد

کشیدن سیگار، قلیان و هر نوع مواد دخانی در اتاق و راهروهای مهمان‌سرا ممنوع می‌باشند.

جبران ضرر و زیان وارده به اموال و اتاق تحویلی به مهمانان در زمان اسکان بعهده خودشان می‌باشد.

مهمان موظف است کلیه اموال را که جهت استفاده در اختیار قرار گذاشته شده در هنگام خروج صحیح و سالم تحویل دهد.

به لحاظ رفاه سایر همکاران خواهشمند است رأس ساعت مقرر نسبت به تخلیه اتاق اقدام فرمایید.
از کلیه مهمانان محترم تقاضا می‌شود هر گونه پیشنهاد و انتقاد سازنده ای که در مدت زمان اسکان در مهمان‌سرا دارند کتباً اعلام فرمایند.

آدرس : استان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین (ع) – بلوار دانشجو، دانشکده علوم پزشکی گراش

تلفن تماس : ۳ – ۰۷۱۵۲۴۴۶۶۳۱

مدیریت مهمان‌سرا : آقای خوشبخت ۰۹۱۷۸۸۳۳۸۰۸

 مسئول پذیرش : آقای پهلوسای ۰۹۱۷۱۸۰۷۲۸۱

فاکس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۰