مسئول رسیدگی به شکایات

حسن اسدیسمت : مسئول پاسخگویی به شکایات

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

پست الکترونیک: complaint@gerums.ac.ir

تلفن محل کار: ۰۷۸۲۲۲۲۶۶۳۲   داخلی:۲۱۶

تلفن همراه : ۰۹۱۷۱۸۰۵۸۰۳

0126064-d6833

دریافت شکایات شفاهی و راهنمایی ارباب رجوع به مسئولان بلافصل مشتکی عنه جهت رسیدگی در جا و پاسخگویی سریع- دقیق و قوی به شاکی از طرف مسئولین تمامی واحدهای تابعه دانشکده

– دریافت شکایات مردم(مراجعین)،پرسنل، از واحدها، کارکنان، مدیران و همچنین شکایات ارسال شده از طرف نهادهای نظارتی به صورت کتبی یا پست الکترونیک(ضمن ارائه مستندات مربوطه)

– بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایت ها و پیگیری تا اخذ نتیجه به منظور پاسخگویی به شاکی

– پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.

– جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و حتی المقدور تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست دانشکده

– پیگیری گزارش‌های تهیه شده جهت مدیران ارشد و ریاست محترم دانشگاه و مشخص نمودن نتیجه از طرف مسئولین مربوطه به صورت مکتوب

– پیگیری های مستمر پاسخ‌ها و کارشناسی آنها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان.