درباره دانشکده پیراپزشکی

pirapezeshki2

این دانشکده که قدیمی‌ترین واحد آموزشی به حساب می‌آید از سال ۱۳۷۹ با رشته کاردانی علوم آزمایشگاهی شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۸۵ دوره شبانه آن نیز راه اندازی گردید.

در مهرماه ۱۳۸۶ همزمان، دو رشته تکنسین اتاق عمل و تکنسین هوشبری نیز راه اندازی و مجموع رشته ها به سه رشته ارتقاء یافت.

 در سال ۱۳۸۷ این سه رشته که در مقطع کاردانی بود با مجوز شورای گسترش به سطح کارشناسی ارتقاء یافت و در بهمن ماه همان سال (۱۳۸۷) موفق به اخذ مجوز رشته تکنسین فوریت‌های پزشکی گردیده و شروع به پذیرش دانشجو نمود و در سال ۱۳۹۱ با عنایت به نیاز تکنسین‌های شاغل در منطقه به ارتقاء به سطح کارشناسی، با اخذ مجوز از شورای گسترش در سه رشته علوم آزمایشگاهی، هوشبری و اتاق عمل، کارشناسی ناپیوسته نیز راه‌اندازی و شروع به پذیرش دانشجو نمود. در سال ۱۳۹۲ با عنایت به راه‌اندازی دانشکده پرستاری، دو رشته کارشناسی اتاق عمل و کارشناسی هوشبری از این دانشکده منفک و به دانشکده پرستاری الحاق می‌گردد.

Google_Earth