درباره دانشکده پرستاری

parastari2

بدنبال تاسیس دانشکده علوم پزشکی گراش در آذرماه ۱۳۹۰ و پیگیری‌های بعمل آمده جهت ارتقاء و افزایش کمی و کیفیت رشته‌ها، مجوز رشته کارشناسی پرستاری نیز در اردیبهشت ماه ۹۲ از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت متبوع اخذ گردید که پس از آن و با عنایت به وجود رشته‌های کارشناسی اتاق عمل و کارشناسی هوشبری در دانشکده پیراپزشکی گراش، تصمیم به راه‌اندازی دانشکده پرستاری گراش با سه رشته پرستاری، اتاق عمل و هوشبری گرفته شد و با این اقدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گراش دارای دو دانشکده پیراپزشکی و پرستاری گردید.

لازم به ذکر است این دو دانشکده در محل مجتمع بزرگ علوم پزشکی گراش که دارای امکانات خوابگاهی، ورزشی، سلف سرویس، کلاس‌های آموزشی، سالن‌های آمفی تئاتر و … بوده مستقر می‌باشد.

Google_Earth