معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

 

دکتر حکیمه اکبری

سمت : معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آناتومی پزشکی

پست الکترونیک : akbarih@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۳  داخلی ۲۷۴