کمیته توانمندسازی اساتید

معرفی کمیته توانمند سازی اساتید

دبیر کمیته: جناب آقای روح اله روهنده ( عضو هیات علمی و مدیر EDC)

تحصیلات: کارشناسی ارشد آمار زیستی

شماره تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۱   داخلی: ۲۳۸

 

معرفی واحد:

فعالیت اصلی: برگزاری کارگاه های توانمند سازی و کلاس های آموزشی ویژه اساتید

ارتقاء کیفیت آموزشی هدف متعالی نظام آموزشی است. هدف اصلی کمیته، آموزش اساتید بهبود کیفیت تدریس، توانمند سازی اساتید با تاکید بر مفاهیم و روشهای جدید آموزش و نهایتاً افزایش یادگیری دانشجویان و ارتقاء آموزش از طریق برگزاری کارگاه (work shop) و کلاسهای آموزشی می باشد. اعضای هیأت علمی، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می شوند؛ لذا یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، توانمند­سازی و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش و پژوهش و آشنایی آنان با فنون تخصصی آموزش، تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور بهبود کیفیت تدریس ، ارائه خدمات و نیز مشارکت آنها در فعالیت­ های دانش­ پژوهی می­ باشد. این کمیته، مسئولیت برگزاری کارگاههای مورد نیاز اساتید را براساس نتایج نیاز سنجی و اولویت بندی اعم از آموزشی و پژوهشی طی سالهای متمادی عهده دار است.

شرح وظایف کمیته توانمندسازی اساتید

– نیاز سنجی و تعیین اولویتهای آموزشی اعضای هیات علمی

– برگزاری کارگاههای آموزش پزشکی مطابق برنامه توانمند سازی

– تشویق و هدایت اعضای هیات علمی دانشکده جهت مشارکت در برگزاری کارگاه

– برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضای جدید هیات علمی دانشکده

فرآیندها:

  1. فرآیند برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های توانمند سازی اعضای هیات علمی
فرمها: 
گواهی کارگاه‌ها:

نتایج نظرسنجی

لیست کارگاههای برگزار شده توانمند سازی  اساتید- بروز رسانی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

 عناوین کارگاههای دوره توانمندسازی اساتید جدید الورد