واحد پژوهش در آموزش

معرفی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی پیرو  مصوبه شورای پژوهشی مرکز مبنی بر حمایت به منظور کمک به تحقق اهداف متعالی برنامه تحول آموزش علوم پزشکی، از دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات مرتبط با آموزش عالی سلامت در محورهای زیر حمایت ملی در قالب اعطای گرنتهای پژوهشی می نماید:
 – تدوین نقشه دانشگاه برای کوتاه مدت (۶ماهه) و برنامه میان مدت (۴ سال آتی) دانشگاه در جهت توسعه آموزش مبتنی بر بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
– طراحی و اجرای پروژه ها و برنامه های روشن در حیطه تحقق ماموریتهای ویژه واسپاری شده به کلان مناطق آمایشی
– طراحی و اجرای برنامه های آموزش مجازی با قابلیت اجرا در سطح ملی
– طراحی و اجرای پژوهشها و طرحهای مرتبط با ارتقای آزمونها از جمله برگزاری آزمون های الکترونیک، ارتقای کیفی آزمونها و …
– طراحی و اجرای پژوهشها و برنامه های مرتبط با ارزیابی صلاحیت بالینی
– طراحی و اجرای پژوهشها و برنامه های مرتبط با برآورد نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت در منطقه تحت پوشش دانشگاه بر اساس مدل کشوری مدنظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– راه اندازی، استقرار و یا تقویت مراکز تحقیقاتی فعال در حوزه آموزش علوم پزشکی
دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات پژوهشی مرتبط، بسته به میزان فعالیت در حوزه آموزش، جمعیت دانشجویی، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برگزاری دوره های کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مرتبط با آموزش پزشکی، وجود مراکز پژوهشی فعال در حیطه آموزش پزشکی از این حمایت ها بهره مند خواهد شد.
** همکاران محترم جهت ورود به سامانه مرکز ملی تحقیقات راهبردی اموزش پزشکی اینجا را کلیک کنید.