کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

مسئول کمیته: جناب آقای روح اله روهنده عضو هیات علمی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دبیر کمیته:  سرکار خانم زهرا شاهرخی دانشجوی علوم آزمایشگاهی

 ابلاغ دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 اعضای  کمیته دانشجویی

معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش:

کمیته دانشجویی توسعه آموزش به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی گراش، به منظور توسعه و بهبود کیفیت آموزش تئوری و عملی گروه علوم پزشکی، از طریق دانشجویان، ارزشیابی آموزشی و پژوهشی در آموزش و تصمیم گیری های کلان آموزشی دانشکده با توجه به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه در حال فعالیت می باشد.

واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش، متشکل از مدیر مرکز مطالعات به عنوان مسئول کمیته، یک نفر دانشجو بعنوان دبیر کمیته و اعضای دانشجویی  کمیته می باشد. اعضای دانشجویی کمیته، با درخواست ایشان مبنی بر عضویت جهت فعالیت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش به مدت یک سال تحصیلی تعیین می گردند. این کمیته به عنوان یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشغول فعالیت می باشد.

 

 شرح وظایف، شرایط عضویت و اهداف  کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش

شرح وظایف

رئیس کمیته :

۱ )نظارت بر فعالیتهای کمیته و هماهنگی بین بخشی جهت پیشبرد اهداف

۲ )صدور حکم انتصاب دبیر  و اعضای شورای مرکزی کمیته

۳ )نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و گروههای تابعه

۴ )ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشکده در جهت اهداف کمیته

دبیر کمیته :

۱ )انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

۲ )پیگیری مصوبات کمیته و گزارش نتایج ان به اعضا و رئیس کمیته

۳ )پیشنهاد عزل و نصب مسئولین واحد های کمیته به رییس کمیته

۴ )هماهنگی بین گروههای کمیته و نظارت بر فعالیتهای آنها

۵ )ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی

۶ )ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به رئیس کمیته

۷)نظارت بر اجرای درست اساسنامه

۸)ارتباط و هماهنگی با سایر کمیته های دانشجویی در سطح کشور و بین الملل

۹)مسئول جلسات شورای مرکزی

۱۰)ارتباط مستمر با رئیس کمیته

شورای مرکزی :

۱ )تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه

۲ )سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشکده

۳ )نظارت بر فعالیتهای دبیر کمیته، پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به رئیس کمیته

۴)تعیین و نوع گروه های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشکده و نظارت بر عملکرد کمیته ها

۵ )همکاری در اجرای برنامه های تصویب شده

۶ )اجرای مسئولیت های محوله از سوی دبیر و رئیس کمیته

۷)برگزاری انتخابات شورای مرکزی دوره بعد

اهداف کلی :

– زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

– بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه علوم پزشکی

– وارد کردن دانشجو به بحث آموزش در دانشکده

اهداف جزئی :

– هدفمند سازی آموزش پزشکی با استفاده از روش های نوین و فنآوری های روز

– آموزش و آگاه سازی دانشجویان در حیطه های مختلف آموزشی، رفاهی، پژوهشی

– ایجاد ارتباط در برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان و اساتید

– ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادهای علمی و عملی دانشجویان

– شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز در زمینه های مختلف و بهره گیری آنان در ارتقای فضای علمی دانشکده

– ایجاد بسترهای علمی-فرهنگی و رقابتی در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان از طریق تشکیل سمینارها، کارگاهها و اردوهای علمی-آموزشی

هدف کاربردی :

– ارتقای سطح علمی دانشجویان جهت تربیت نیروی ماهر و متخصص آموزشی-درمانی مورد نیاز جامعه

شرایط عضویت دانشجویان

احراز معدل کل ۱۴ به بالا تا نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت

علاقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی همراه با حداقل یکی از موارد ذکر شده زیر:

· سابقه همکاری با مراکز مطالعات یا دفاتر توسعه آموزش

· همکاری در طرح های پژوهش در آموزش

· داشتن ایده های نو برای ارتقا آموزش

و تایید مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده 

عدم سوء رفتار حرفه ای به تایید معاونت آموزشی دانشکده

فعالیتهای کمیته دانشجویی توسعه آموزش:

  • تشکیل کمیته دانشجویی در دانشکده علوم پزشکی گراش
  • انتخاب دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده جهت افزایش هماهنگی اعضاء در هر سال تحصیلی
  • برگزاری جلسات کمیته با حضور مدیر EDC جهت بررسی مشکلات دانشجویان و استفاده از نظرات و پیشنهادات ایشان جهت بهبود وضعیت آموزشی دانشکده
  • برگزاری جلسات درون دانشکده ای جهت سازماندهی اعضا در تقسیم بندیهای کمیته
  • تدوین آئین نامه کمیته دانشجویی دانشکده

 

اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش- مهر۹۷

آیین نامه داخلی کمیته دانشجویی

کارگاههای برگزار شده توسط کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش تا ۳۰ بهمن ۹۹

فرم ها:

فرم حضورو غیاب جلسات کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش

فرم حضورو غیاب کارگاههای آموزشی کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش

فرم ارزشیابی کارگاههای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش

فرمت خام صورتجلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش

 

فرآیندها

 

گزارش عملکرد

 

صورتجلسات کمیته دانشجویی

 

جهت درخواست عضویت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش اینجا کلیک نمایید