کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

مسئول کمیته: جناب آقای روح اله روهنده عضو هیات علمی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دبیر کمیته:  سرکار خانم زهرا شاهرخی دانشجوی علوم آزمایشگاهی

ابلاغ دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش درسال ۱۳۹۹

 اعضای  کمیته دانشجویی

 

معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش:

کمیته دانشجویی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی به منظور توسعه و بهبود کیفیت آموزش تئوری و عملی گروه علوم پزشکی، از طریق دانشجویان، ارزشیابی آموزشی و پژوهشی در آموزش و تصمیم گیری های کلان آموزشی دانشکده با توجه به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه در حال فعالیت می باشد.

واحد کمیته دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش متشکل از یک نفر از اعضای هیات علمی به عنوان مسئول کمیته (انتخاب شده از طرف مدیر مرکز مطالعات)، یک نفر دانشجوی بعنوان دبیر کمیته و اعضای دانشجویی می باشد. اعضای دانشجویی کمیته با درخواست ایشان مبنی بر عضویت در کمیته  جهت فعالیت در کمیته به مدت یک سال تحصیلی تعیین می گردند. این کمیته به عنوان یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مشغول فعالیت می باشد.

 

اهداف کلی کمیته دانشجویی توسعه آموزش:

  • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
  • ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی
  • ایجاد بسترهای علمی-فرهنگی و رقابتی در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان از طریق تشکیل سمینارها ،کارگاهها و اردوهای علمی-آموزشی

 

فعالیتهای کمیته دانشجویی توسعه آموزش:

  • تشکیل کمیته دانشجویی در دانشکده علوم پزشکی گراش
  • انتخاب دبیر دانشجویی دانشکده جهت افزایش هماهنگی اعضاء در هر سال تحصیلی
  • برگزاری جلسات کمیته با حضور مدیر EDC جهت بررسی مشکلات دانشجویان و استفاده از نظرات و پیشنهادات ایشان جهت بهبود وضعیت آموزشی دانشکده
  • برگزاری جلسات درون دانشکده ای جهت سازماندهی اعضا در تقسیم بندیهای کمیته
  • تدوین آئین نامه کمیته دانشجویی دانشکده

 

اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

کارگاههای برگزار شده توسط کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش تا ۳۰ بهمن ۹۹

 

فرم ها:

فرم حضورو غیاب جلسات کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش

فرم حضورو غیاب کارگاههای آموزشی کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش

فرم ارزشیابی کارگاههای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش

فرمت خام صورتجلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش

 

فرآیندها

 

گزارش عملکرد

 

صورتجلسات کمیته دانشجویی