شرح وظایف بخش‌های اداره کل خدمات آموزش

مسئول نقل و انتقالات دانشجویی

 • رسیدگی و بررسی نامه های وارده برابر مقررات و آیین نامه های آموزشی
 • انجام امور دانشجویان میهمان و انتقالی
 • ارسال درخواستهای دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی به دانشگاههای ذیربط
 • ارسال نمرات و مدارک دانشجویان انتقالی و جابجایی و تغییر رشته به دانشگاههای مبدا
 • انجام امور مربوط به تقاضای دانشجویان میهمانی و انتقالی متقاضی تطبیق واحد و معادل سازی نمرات
 • بررسی تقاضای میهمان تک درس از سایر دانشگاهها

 

مسئول پذیرش و ثبت نام

 • برنامه ریزی و ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاهها در مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
 • تشکیل پرونده دانشجویان و بررسی مدارک تحصیلی بر اساس دستورالعمل ثبت نامی سازمان سنجش
 • تدوین قوانین و مقررات آموزشی جهت دانشجویان جدیدالورود
 • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و اعلام اسامی دانشجویان مشروطی به مرکز مشاوره و کنترل انتخاب واحد در هر ترم تحصیلی
 • بررسی و اقدام در خصوص تقاضای مرخصی تحصیلی یا انصراف یا اخراج از تحصیل دانشجویان
 • بررسی و کنترل پرونده های ثبت نامی و اقدامات لازم در خصوص رفع نقص مدارک از طریق واحدهای مربوطه
 • برگزاری و نظارت بر انجام مصاحبه رشته های نیمه متمرکز
 • انجام امور مرتبط با وزارت متبوع و سازمان سنجش و دانشگاههای دیگر
 • تهیه و تنظیم تقویم آموزشی
 • هماهنگی با سازمان سنجش و آموزش کشور در خصوص دریافت لیست ثبت نام شدگان و مدارک ثبت نامی شامل کارت آزمون و کارنامه تغییر رشته و انتقال و دستورالعمل ثبت نام

 

مسئول نظام وظیفه دانشجویان

 • مکاتبات مربوط به نظام وظیفه
 • درخواست معافیت تحصیلی از حوزه نظام وظیفه
 • اعلام اخراج و انصراف دانشجویان به حوزه نظام وظیفه
 • اعلام فراغت از تحصیل به حوزه نظام وظیفه
 • مکاتبات مربوط به صدور مجوز خروج از کشور

 

 

شرح وظایف مسئول امور دانش آموختگی:

اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه وامور مشمولین یکی از مجموعه اداراتی است که زیر نظر مدیر امور آموزشی  و مدیر تحصیلات تکمیلی و تخصصی دانشگاه براساس مقررات و آئین نامه های موجود مشغول انجام وظایف ذیل است :

۱- مطالعه و بررسیهای لازم در زمینه های تغییر یا توسعه برنامه های دانش اموختگان این دانشگاه و مسایل مربوط به نظام وظیفه عمومی دانشجویان.

۲-انجام امور مربوط به صدور فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان از مقاطع کاردانی تا کارشناسی ناپیوسته

۳- اعلام مراتب فراغت از تحصیل دانش آموختگان به اداره کل دانش آموختگان وزارت متبوع.

۴-بررسی مدارک و شرایط لازم جهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی ( دانشنامه و ریز نمرات )

۵-صدور دانشنامه پایان تحصیلات و انجام امور مربوط به اعطای آن به متقاضیان از مقطع کاردانی تا کارشناسی ناپیوسته

۶-انجام امور مربوط به تهیه و ارسال ریز نمرات مورد درخواست دانشگاههای سراسر کشور برای دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته شده اند.

۷-انجام امور مربوط به درخواست معافیت تحصیلی جهت دانشجویان مشمول وظیفه عمومی از حوزه نظام وظیفه عمومی

۸-اعلام مراتب فراغت از تحصیل دانش آموختگان مشمول به حوزه نظام وظیفه عمومی ناجا

۹-بررسی تدریجی پرونده آموزشی دانشجویان ترم آخر در مقاطع و رشته های مختلف جهت رفع نواقص مدارک برای سرعت بخشیدن به روند فراغت از تحصیل در جهت بهبود و اصلاح روشها.

۱۰-هماهنگی و راهنمایی و تشریح روند فارغ التحصیلی برای دانش آموختگان جهت مراجعه به اداره کل امور دانش آموختگان، اداره کل نیروی انسانی، حوزه های نظام وظیفه، پیگیری چرخه انجام مکاتبات، بررسی تعهدات فارغ التحصیلان جهت اخذ مجوز تحویل مدارک تحصیلی و موضوعات مبتلی به دیگر

۱۱-صدور گواهی فراغت از تحصیل به سازمان سنجش آموزش کشور جهت شرکت در آزمون سراسری.